Agenda classis 2017

Op 28 september komt prof. dr. E.P.N. M. Borgman spreken over ‘de betekenis van de kerk anno nu’. We zijn de gast van de hervormde wijkgemeente de Goede Herder kerk te Ridderkerk.
Op woensdag 22 november is onze laatste classisvergadering. Alle gemeenten/kerkenraden zijn welkom op deze afscheidsclassisvergadering. We denken aan een viering.
In een viering laten we iets zien rond de samenhang in onze kerk. Hoe de verschillende tradities aan bod kunnen komen. Zingen is dan belangrijk. Mevrouw C.S.H. (Hanna) Rijken is hiervoor uitgenodigd. Zij is theoloog en musicus. Ze was redactielid van het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’. Ook is ze redactielid van Laetare, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek.